THỦ TỤC KHẮC DẤU CÔNG TY- DẤU TRÒN

I/ Khắc dấu cho doanh nghiệp

A/ Thành lập mới

1_ 01 Giấy phép kinh doanh/ giấy phép đầu tư/ giấy chứng nhận hoạt động (đối với chi nhánh, văn phòng đại diện) bản gốc để đối chiếu

2_ 02 bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư có chứng thực

3_ 01 bản photo chứng thực CMND của người đại diện pháp luật.

* Trường hợp người đại diện pháp luật không thể đi làm thì người đi làm thay phải có thêm những giấy tờ sau :

 02 Bản uỷ quyền có công chứng.

 01 CMND có chứng thực của người làm thay.

B/ Thay đổi dấu do thay đổi thông tin trên giấy phép.

1_ 01 Giấy phép kinh doanh/ giấy phép hoạt động hoặc giấy phép đầu tư bản gốc để đối chiếu

2_ 02 bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư có chứng thực

3_ 01 bản photo chứng thực CMND của người đại diện pháp luật.

4_ 01 bản sao không cần chứng thực giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cũ.

* Trường hợp người đại diện pháp luật không thể đi làm thì người đi làm thay phải có thêm những giấy tờ sau :

 - 02 Giấy giới thiệu.

 - 01 CMND có chứng thực của người làm thay.

Lưu ý: Trường hợp này khi đến nhận dấu phải mang theo giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu cũ.

C/ Các trường hợp khác :

- Khắc dấu cho chi nhánh của công ty đầu tư ( có cty mẹ tại VN) thì bổ sung thêm 02 giấy phép đầu tư của công ty mẹ có chứng thực.

- Trường hợp DNNN từ TNHH lên CP thì bổ sung thêm 02 bản sao quyết định chuyển đổi của nhà nước có chứng thực.

- Đối với tổ chức kinh tế hoạt động theo Luật kinh doanh bảo hiểm phải có quyết định thành lập và hoạt động hoặc giấy phép điều chỉnh (đối với chi nhánh, văn phòng đại diện) hoặc giấy phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam(đối với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam) do Bộ Tài chính cấp.

- Đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị, tổ chứ chính trị - xã hội và các đơn vị thành viên của doanh nghiệp này phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 - Đối với các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có quyết định thành lập và cho phép sử dụng con dấu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đối với văn phòng Luật sư, Công ty luật hợp doanh, Chi nhánh văn phòng luật sư, chi nhánh công ty luật hợp doanh phải có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do Sở Tư pháp tỉnh cấp.

- Hồ sơ làm thủ  tục khắc dấu của các cơ quan, tổ chức phải xuất trình bản chính và nộp bản sao hợp lệ.

- Trường hợp khắc lại con dấu bị mất, mòn, méo, hỏng cơ quan, tổ chức dùng dấu phải có công văn nêu rõ lý do và đề nghị cơ quan Công an khắc lại con dấu. Trường hợp khắc lại con dấu bị mất phải có thêm xác nhận của cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra mất dấu.

Một số hình ảnh con dấu cho quý khách tham khảo:

                                                                                    

Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH TOÀN CẦU

Add:VPHN: Số 154 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.

       VPHCM: Số 105 Ký Con , P Nguyễn Thái Bình ,Quận 1 ,TP HCM

Tel: 19000113 - 0866 790 555

Hotline: 096 8289 129

Http://khacdautoancau.vn - Http://visatoancau.vn

Email: khacdautoancau@gmail.com

Sản phẩm cùng loại

 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/6889c013412c4ac8c52e59347ed0c113ed16951d_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/6889c013412c4ac8c52e59347ed0c113ed16951d_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/6889c013412c4ac8c52e59347ed0c113ed16951d_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
KHĂC DẤU CHỮ KÝ
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/6889c013412c4ac8c52e59347ed0c113ed16951d_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/6889c013412c4ac8c52e59347ed0c113ed16951d_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/6889c013412c4ac8c52e59347ed0c113ed16951d_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
Khắc Dấu Liền Mực
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/6889c013412c4ac8c52e59347ed0c113ed16951d_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/6889c013412c4ac8c52e59347ed0c113ed16951d_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/6889c013412c4ac8c52e59347ed0c113ed16951d_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
KHẮC DẤU BÁN HÀNG QUA ĐIỆN...
 
 
 
 
 
Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/6889c013412c4ac8c52e59347ed0c113ed16951d_0.file.list_product_type.tpl.php, line 160]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/6889c013412c4ac8c52e59347ed0c113ed16951d_0.file.list_product_type.tpl.php, line 164]"> Notice (8): Undefined index: id [APP/tmp/smarty/compile/6889c013412c4ac8c52e59347ed0c113ed16951d_0.file.list_product_type.tpl.php, line 166]">
KHẮC DẤU MÃ SỐ THUẾ
Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi